ספה ויס א ויס

ויס-א-ויס

ספה ויס א ויס

ספה ויס א ויס –

ספה דו מושבית מעץ טיק בשילוב ריפוד דראלון איכותי , ניתן לקומפוזיציות שונות